"Pascale van der Wekken is sterk in analyse en onderzoek, omgevingsbewust en kan zaken helder en bondig op papier zetten."

Roelof uit Beijerse, manager dS+V, gemeente Rotterdam


VOOR BELEID is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27347155 en is gevestigd in Delft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pascale van der Wekken

T: 06 16108323

E: voorbeleid@outlook.com

VOOR BELEID helpt organisaties in de publieke sector om bewust(er) beleid te ontwikkelen

VOOR BELEID is het bedrijf van Pascale van der Wekken. Al bijna 20 jaar ondersteun ik gemeenten en andere (semi-) publieke organisaties bij het onderbouwen, (door)ontwikkelen en verwoorden van beleid, in het bijzonder op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Ik ben in mijn element als ik mijn tanden in een vraagstuk mag zetten en de puzzelstukjes in elkaar kan schuiven. Vanuit een gedegen analyse werk ik toe naar effectieve en haalbare oplossingen, die ik vervolgens helder en bondig verwoord in compacte rapportages. Hiermee wil ik organisaties inspireren om innovatief en doelgericht beleid te ontwikkelen en te sturen op de realisatie van maatschappelijke doelen. 

Mijn ruime ervaring als beleidsadviseur bij gemeenten zorgt ervoor dat ik maatschappelijke vraagstukken goed in een bestuurlijke context kan plaatsen en uiteenlopende perspectieven weet te integreren. Ik kan kritisch zijn op de kwaliteit van beleid en proces, maar  met respect voor de relatie. Ik blijf altijd gericht op verbinding en groei.