'Pascale van der Wekken (...) is in staat om op korte termijn de hoofdlijnen tot zich te nemen en een visie te formuleren op het onderwerp. Ze is breed inzetbaar en streeft naar een vernieuwende aanpak.'

André Seip, programmamanager Ruimte, gemeente Zwijndrecht

 

In 1998 studeerde ik af in de richting Consumentenwetenschappen van Wageningen Universiteit. Ik specialiseerde me in wonen en vond daarin ook mijn eerste baan als beleidsmedewerker bij de gemeente Spijkenisse. Als trekker van het project 'Spijkenisse levensloopbestendige stad' verbreedde ik mijn werkterrein naar welzijn en zorg. Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan met de ontwikkeling van beleid rondom de Wmo (incl. de OGGZ), schuldhulpverlening en jeugdhulp. In mijn dienstverbanden bij de gemeente Zwijndrecht en de gemeente Rotterdam keerde ik terug naar mijn 'oude liefde': het woonbeleid. Gezien mijn achtergrond nam ik hiervan ook vooral de sociale kant voor mijn rekening. Zo werkte ik mee aan de aanpak van woonoverlast in Rotterdam en schreef ik een handreiking voor gemeenten die willen sturen op de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

In mijn vrije tijd bekwaamde ik me in het schrijven van zowel zakelijke als creatieve teksten. Ik volgde enkele jaren cursussen bij de Vrije Academie (VAK) in Delft en deed de cursus 'Tekst en Effect' bij de Open Universiteit. Uiteraard bood ook mijn beleidswerk veel gelegenheid om te schrijven. Waar leeftijdgenoten de stap naar een managementfunctie zetten, bleef ik mede daarom het inhoudelijke werk trouw. Tegelijkertijd zocht ik ook naar verdieping en een nieuwe uitdaging. Die vond ik in de mastercourse beleidsonderzoek van de Erasmus Academie, een instituut voor postacademisch onderwijs dat verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het najaar van 2009 rondde ik deze opleiding af. 

In datzelfde jaar zette ik met de oprichting van VOOR BELEID de stap van ambtenaar naar zelfstandige professional. In die hoedanigheid heb ik opdrachten voor gemeenten  en rekenkamers uitgevoerd op het gebied van onder andere schuldhulpverlening, wonen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. 

 

"Naast zakelijk en direct is Pascale sociaal, waardoor het plezierig en gemakkelijk werken is met haar"

Rogier Bruijning, beleidsadviseur wonen, gemeente Rotterdam